ฝรั่งเศสเปิดใช้ถนน Solar Road : WattWay เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รองรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามหลังคาบ้านเรือน แต่ในขณะนี้นวัตกรรม ดังกล่าวได้ล้ำหน้าไปอีกขั้นของเทคโนโลยี เพราะแผง Solar Cell จะไม่ถูกติดตั้งไว้บนหลังคาบ้านอีกต่อไป เนื่องจากตอนนี้นักวิจัยฝรั่งเศสได้มีการพัฒนาให้ลงมาปูบนพื้นถนนเป็น โซล่าโรด (Solar Road) และได้เริ่มงานถนนแผงโซล่าเซลล์ใช้จริงแล้ว


นาย Segolene Royal รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสได้เปิดใช้งานถนนโซล่าเซลล์ (Solar Roof) แห่งแรกของประเทศและของโลก ในเมือง Tourouvre ในนอร์มังดี มีผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉลี่ยเพียง 2,000 คนต่อวัน ความยาวของถนน Solar Roof มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้แผ่น Solar Cell ครอบคลุมพื้นที่ 2,800 ตารางเมตร ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ได้จากถนนเส้นนี้ จะถูกนำมาจ่ายให้กับไฟถนนในหมู่บ้านนั่นเอง
บริษัท Colas จากอังกฤษซึ่งเป็นผู้สร้างถนนเส้นนี้ระบุว่า Solar Road ความยาว 4 เมตร สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟใน 1 หน่วยครัวเรือนของฝรั่งเศส (ไม่รวมการใช้เครื่องทำความร้อน) วัสดุที่ใช้ทำ Solar Road เรียกว่า Wattway Tiles
มีความหนา 7 มิลลิเมตร สามารถให้แรงยึดเกาะเหมือนถนนธรรมดาทั่วไป และยังเครมว่า Solar Road สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่รถเล็ก ไปจนถึงรถสิบล้อเลยทีเดียว โครงการ Wattway ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากสูงถึง 5,000,000 ยูโร หรือราว 188,643,000 บาท
ซึ่งคงต้องรอให้ต้นทุนถูกกว่านี้เสียก่อน Solar Road ถึงจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะศึกษาประสิทธิภาพของ Solar Road เป็นเวลา 2 ปี พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าอาจจะขยาย Solar Road ไปติดตั้งบนทางหลวงเป็นระยะทาง 1,000 กิโลเมตรอีกด้วย แต่ปัญหาในตอนนี้คือเรื่องต้นทุน เพราะแผ่น Solar Cell แบบ Solar Road คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิน้อยกว่าที่ติดบนหลังคาบ้าน เนื่องจากองศาการรับแสงอาทิตย์มีมากกว่านั่นเอง

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.