มารู้จักไมโครอินเวอร์เตอร์ Microinverter Hoymiles

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Microinverter)  ถูกออกแบบใช้งานในลักษณะตรงกันข้ามกับสตริงอินเวอร์เตอร์ หลายๆประเทศใช้งานกันอย่าแพร่หลาย และในประเทศไทยกำลังเริ่มใช้งานและจะกลายเป็นมาตรฐานงานติดตั้งในอนาคต  โดยไมโครอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งอยู่บริเวณใต้แผงโซล่าเซลล์ ระบบที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ DC เป็นพลังงาน AC ทันทีตั้งแต่บนหลังคาของอาคารและเชื่อมต่อไฟ AC เข้ากับกับไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวอื่นๆ ในแบบขนาน อีกทั้งโซล่าเซลล์แต่ละแผงยังทำงานอย่างอิสระต่อกัน สามารถมอนิเตอร์แยกได้ทุกแผง ช่วยทำให้โซล่ารูฟ (Solar Roof) ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยขึ้นอีกขั้น

การต่อไมโครอินเวอร์เตอร์

ทำไมเราจึงควรเริ่มหันมาใช้ โซล่าเซลล์ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด และเทคโนโลยีนี้มันดีอย่างไรกับเราบ้าง

1)   High Performance : เมื่อแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟ  ไมโครอินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสไฟฟ้าในแต่ละแผงแยกจากกัน  แม้ว่าตัวแผงโซล่าเซลล์จะโดนเงาบัง หรือ เกิดความผิดปกติของแผงนั้นๆ จะไม่ส่งผลกระทบกับการผลิตไฟฟ้าของแผงอื่นๆ

2)  Safety : เนื่องจากไมโครอินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นรายแผง จึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ หรือ Low Voltage  ทำให้ปลอดภัยมากกว่า อีกทั้งยังมีระบบ Rapid Shutdown ซึ่งจะตัดการทำงานทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติกับระบบ ด้วยความที่ระบบไฟกระแสตรงเป็นแรงดันต่ำ และระบบติดตั้งเป็นแบบ Plug&Play ทำให้การติดตั้งและซ่อมบำรุง ไม่ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญเฉพาะเหมือนระบบดั้งเดิม ส่งผลให้การนำไปใช้เป็นไปด้วยความง่ายดาย ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ

3) Monitoring  : สามารถดูการทำงานของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์  รวมถึงการผลิตไฟได้รายแผง สามารถตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆและความผิดปกติในระดับแผงได้ ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการผลิตพลังงานลดลง

4) จากการที่ Micro-inverter มันมีความสามารถในการเริ่มผลิตไฟได้ตั้งแต่ขนาดเล็กมาก ตั้งแต่ 350 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่าเตารีดที่ใช้ที่บ้านอีก เราจึงสามารถปรับขนาดของระบบให้เข้ากับ การใช้งานของครัวเรือน หรือบ้านแต่ละหลังได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนเริ่มตั้งแต่ 1000-2000 วัตต์ ซึ่งมีราคาเป็นหลักแสนบาท

การต่อไมโครอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส Hoymiles

5) วิธีการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้คุ้มค่า มากที่สุดคือการใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ในช่วงกลางวันจากระบบโดยตรงให้หมดภายในบ้าน โดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ และไม่ส่งออกขาย หากแต่คนส่วนใหญ่ อย่างภาคครัวเรือนจะใช้ไฟกลางวันน้อยกว่ากลางคืนมาก ฉะนั้นโซล่าแบบดั่งเดิมจะมีขนาดใหญ่และผลิตพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ไว้เยอะมากทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่า ฉะนั้นระบบ Micro-inverter ที่มีขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง 350 วัตต์ จะมาตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้

6) Micro-inverter มีฟังก์ชั่น Anti-Islanding ในตัว (ระบบความปลอดภัยที่ตัดการทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้าในระบบโครงข่าย) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องติดอุปกรณ์ Gateway เหมือน Micro-inverter ทั่วไป

7) ราคาระบบโดยรวมไม่สูง เนื่องจากสามารถประหยัดค่าอุปกรณ์ประกอบ เช่น DC fuse, DC breaker, Surge protector, Combiner box, ระบบ monitoring และ อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งค่าแรงติดตั้งที่ไม่ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องมีการออกแบบการติดตั้งที่ซับซ้อน และไม่ต้องทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

8) สามารถเข้ากันได้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายชนิดและขนาด จากที่ Micro-inverter มี MPPT ที่กว้างมากทำให้สามารถต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้หลากหลายและสามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด

9) สามารถนำไปใช้งานที่หลากหลาย จากขนาดที่เล็กของระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ Micro-inverter จึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ตั้งแต่ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ระบบ self-consumption ระบบ micro-grid และอื่นๆ

10) ในกรณีของไฟไหม้ สามารถทำการดับเพลิงได้ทันที เพราะระดับแรงดันฝั่งกระแสตรงน้อยกว่ามาตราฐานไฟฟ้าแรงดันสูง จึงไม่ต้องระวังเรื่องระบบไฟเป็นพิเศษและไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการดับไฟ

ไมโครอินเวอร์เตอร์ Hoymiles

อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) คืออะไร

ระเบียบใหม่ของการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคา บังคับให้มีระบบ Rapid Shutdown โดย วสท. เริ่มแล้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วสท. คือใคร เกี่ยวข้องอะไรกับระเบียบนี้

วสท. คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่ในการจัดทำ, รับรอง, เผยแพร่มาตรฐานด้านวิศวกรรม พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ รวมไปถึงทิศทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้อง, สังคม, และสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาที่เพิ่มเติมมาในระเบียบการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ตามมาตรฐาน วสท. มี 3 ข้อสำคัญดังนี้

1.เพิ่มมาตรฐานแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับกักเก็บพลังงาน (Energy storage)

2.ขยายขอบเขตการใช้แรงดันไฟฟ้าต่อสตริง : บ้าน จาก 600 โวลต์ เป็น 1,000 โวลต์ และ โรงงาน จาก 1,000 โวลต์ เป็น 1,500 โวลต์

3.ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown

อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) คืออะไร

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าระดับโลกสำหรับระบบโซล่าเซลล์โดย National Electrical Code (NEC) ซึ่งเดิมบังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2557 และเวอร์ชั่นอัพเดตล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 (NEC 2020) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบโซล่าร์เซลล์ได้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุดเพื่อปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน ระหว่างการติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำงานของระบบต่อเนื่อง และระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน

อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) มีคุณลักษณะดังนี้

1.ลดแรงดันไฟฟ้าในบริเวณ Array Boundary ให้ต่ำกว่า 80 โวลต์ ภายใน 30 วินาที หรือผ่านมาตรฐาน PV Hazard Control

  1. ลดแรงดันไฟฟ้าในสายเคเบิลที่อยู่นอก Array Boundary ให้ไม่เกิน 30 โวลต์ภายใน 30 วินาที
  2. ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉินในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ผนังภายนอกบริเวณหน้าอาคาร (เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับนักดับเพลิง)

Microinverter Hoymiles

ไมโครอินเวอร์เตอร์ ฮอยไมล์ (Microinverter Hoymiles) เป็นยี่ห้อที่ผลิตจากประเทศจีน มีมาตรฐาน รองรับมากมาย รวมถึงผ่านลิสต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA  มีลักษณะต่อแผงได้ถึง 4 แผง โดยใช้อินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียว (รุ่น HMS-2000) ต่อแผงขนาดกำลังวัตต์สูงสุดที่ 625W x 4 แผง สามารถติดอุปกรณ์กันย้อน และมีระบบ Sub-1G wireless

ลิสต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ลิสต์การไฟฟ้านครหลวง MEA

จุดเด่นของ ไมโครอินเวอร์เตอร์ ฮอยไมล์ (Microinverter Hoymiles HMS-2000)

1.ผ่านลิสต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA

2.รองรับมาตรฐาน Rapid Shutdown

3.เริ่มทำงานโวลท์ต่ำที่ 22 VDC

4.CEC peak efficiency  96.5%

5.Monitor รายแผง ทำให้ควบคุมการผลิตไฟฟ้ารายแผงได้เป็นอย่างดี

6.ความปลอดภัยสูง เนื่องจากแรงดันต่ำกว่า 48VDC

7.มีระบบ Sub-1G wireless ส่งสัญญาณได้ไกลกว่าระบบ 5G และ 2.4G (ในรุ่น HMS-2000)

8.ต่อได้ 4 แผงต่อ 1 Microinverter ทำให้ต้นทุนลดลง ได้กำลังไฟฟ้าสูง

9.ง่ายต่อการขยายระบบในอนาคต

10.รับประกัน Microinverter 12 ปี

การติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ Hoymiles
การติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ Hoymiles

Hoymiles Micro Inverter HMS-2000 รับประกันศูนย์ไทย 12 ปี
ผ่านการไฟฟ้า Rapid Shutdown
ราคา ฿13,900
สอบถามสั่งซื้อที่>> https://www.facebook.com/DiySolarCell

เครดิต
youtube.com/watch?v=_r_lbMqilQA

wenext.net

About

You may also like...

Comments are closed.