รีวิว ปั้มบาดาลโซล่าเซลล์ LEBENTO 750W ลงบ่อบาดาล 3 นิ้ว

งานนี้โจทย์เจ้าของสวนคือ สูบน้ำบาดาล โดยมีบ่อบาดาลอยู่แล้ว ขนาดบ่อ 3 นิ้ว สูบมาเติมสระน้ำให้ได้น้ำประมาณวันละ 2-4 คิวก็พอ อนาคตจะทำถังเก็นน้ำชนิดหอสูงเพิ่มเติม ของเดิมเจ้าของสวนใช้เครื่องยนต์สูบ รู้สึกว่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมัน วันละประมาณ 200 บาท เจ้าของมีแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ อยู่แล้ว 1 แผ่น ซึ่งระบบนี้ก็คือ ปั้มสูบน้ำบาดาลระบบโซล่าเซลล์ OFF-GRID SOLAR PUMPING SYSTEM

ชุดปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ LEBENTO 750W

การดำเนินการ ออกแบบระบบสูบน้ำ โดยพลังงานแสงอาทิตย์

1.เลือกชนิดและขนาดปั้มบาดาล พื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ความลึกของบ่อ ประมาณ 12 เมตร ขนาดของบ่อ 3 นิ้ว ปริมาณน้ำประมาณ 1 คิว/ชั่วโมง บ่อมีปัญหาทรายละเอียดขึ้นนิดหน่อยตอนสูบครั้งแรก เคยใช้ปั้มชนิดหอยโข่งสูบแล้วน้ำไม่อยู่ในฟุตติ้งวาล์ว เนื่องจากทรายละเอียดไปขัดอยู่ที่หัว (เก็บน้ำไม่อยู่) ทำให้ทุกครั้งที่จะสูบน้ำเจ้าของต้องมากรอกน้ำทุกครั้ง ทำให้ต้องใช้ปั้มชนิดซัมเมอร์สเท่านั้น และต้องใช้ปั้มบาดาลชนิดปรับรอบได้ เผื่อปริมาณน้ำในบ่อไหลไม่ทันต่อการสูบ (หลายคนตกม้าตายตอนนี้เมื่อน้ำบาดาลไหลไม่ทัน ทำให้ต้องซื้อปั้มใหม่อีกตัว) จึงได้ปั้มบาดาลยี่ห้อ LEBENTO รุ่น 3LB3.5/85-96/750 ลงบ่อ 3 นิ้ว ท่อน้ำออก 1 นิ้ว ดูดลึกสูงสุด 85 เมตร ปริมาณน้ำ 3.5 คิว/ชั่วโมง เป็นชนิดที่ปรับรอบได้ แถมมีระบบตัดเมื่อน้ำแห้งอีกด้วย เป็นรุ่นประหยัดของยี่ห้อ Jodai ทำออกมาอีกแบรด์หนึ่ง

ปั้มบาดาล LEBENTO ขนาด 750W รุ่น 3LB3.5/85-96/750 ลงบ่อบาดาล 3 นิ้วได้ มีระบบปรับรอบ

2.หาขนาด-จำนวนแผงโซล่าเซลล์ ในคู่มือของปั้มน้ำ จะบอกอยู่ว่าใช้แผงขนาดกี่วัตต์ จำนวนกี่แผง และต่อแบบไหน เนื่องจากเจ้าของมีแผงโซล่าเซลล์อยู่แล้ว 1 แผ่น 330 วัตต์ ก็เลยต้องใช้ขนาด 330 วัตต์ เพิ่มอีก 3 แผง รวมเป็นทั้งหมด 4 แผง แต่ผลรวมโวล์ทจะต้องไม่เกินสเป็คของกล่องคอนโทรล เช่นตัวนี้จะระบุไว้ว่า DC 60-190v คือโวล์ทขั้นต่ำที่ปั้มทำงานคือ 60 โวล์ท (V) และโวลท์สูงสุดที่รับได้คือ 190 โวล์ท (V) ในกรณีนี้ แผงจ่ายไฟประมาณ 37V/ แผง ต่ออนุกรม = 37×4= 148 V โดยประมาณ ซึ่งไม่เกินสเป็คคือ 190V

แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 4 แผง ต่อแบบอนุกรม

การติดตั้งปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ LEBENTO 750W

การติดตั้งปั้มน้ำบาดาล ต่อสายไฟปั้มชนิด 3 แกน ด้วยเทปพันละลายกันน้ำเข้า ต่อตามสีและจำ U-V-W ไว้ด้วย เพราะตอนเข้าตู้คอนโทรลจะต้องต่อให้ถูก ไม่งั้นปั้มอาจจะหมุนกลับทางได้ จะมีไดอะแกรมวงจรการต่ออยู่ในคู่มือและด้านข้างกล่องคอนโทรล

หลังจากนั้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดเอียงประมาณ 15 องศา ไปทางทิศใต้ การต่อสายให้ต่อแบบอนุกรม เข้าไปยังกล่องคอนโทรลปั้ม ภายในจะมีวงจร MPPT คือ ใช้การปรับแรงดัน และควบคุมกระแส (DC to DC Converter) แล้วนำมาคำนวณให้ค่าที่เหมาะสมที่สุด

สังเกตุปริมาณน้ำ และปรับรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับบ่อน้ำบาดาล

ต่อเสร็จแล้วก็เช็คดูสาย ขั้วต่อต่างๆ ว่าต่อได้ถูกต้องไหมก่อนที่จะทดสอบเปิดสูบน้ำ หลังจากทดสอบเปิด สังเกตุดูปริมาณน้ำว่าขาดหายหรือไม่ ดูในจอว่าได้ไฟกี่โวลท์ กี่วัตต์ กี่แอมป์ รอบมอเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ หากน้ำขาดหายแสดงว่า น้ำในบ่อบาดาลไหลไม่ทัน ให้ปรับรอบมอเตอร์ลง โดยกด 1.เลือกไปที่รอบมอเตอร์ 2.กดลูกศรขึ้นลง ตามต้องการ 3.กด ENTER ก็จะได้รอบที่ต้องการแล้ว
จากการใช้งานปรับรอบลงเหลือประมาณ 2,200 รอบ ได้น้ำประมาณ 1คิว/ชั่วโมง น้ำไหลมาตลอดไม่มีขาดเวลามีแดด และตอนมีเมฆบัง น้ำจะไหลช้าลงแต่ไม่หยุดไหล เป็นอันใช้งานได้

วิดีโอ รีวิวปั้มบาดาลโซล่าเซลล์ LEBENTO 750W ลงบ่อบาดาล 3 นิ้ว

ราคาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในระบบ

1.ปั้มน้ำบาดาล LEBENTO รุ่น 3LB3.5/85-96/750 ราคา 6,900 บาท
2.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330W POLY จำนวน 3 แผง ราคา 2,900×4 = 8,700 บาท
3.อปกรณ์ประกอบการติดตั้ง อุปกรณ์ประปา สายไฟ ราคา 2,000 บาท
รวมทั้งหมด 17,600 บาท

หมายเหตุ ราคาดังกล่าว เป็นราคาท้องถิ่นนั่นๆ อาจแตกต่างกันได้ ตามแต่ล่ะถิ่นและยี่ห้อ ไม่ควรยึดถือเป็นราคากลาง

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.