สเปคแผงโซล่าเซลล์บอกอะไรบ้าง มาดูกัน Electrical Characteristics Solar Module

แผงโซล่าเซลล์ที่เราคุ้นหูกันดี หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Photovoltaics module(PV module) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Solar module มีลักษณะด้านหน้าเป็นแผ่นใส ด้านในเป็นเซลล์โซล่าเซลล์หลายเซลล์ต่อเรียงกัน อาจจะมีสีที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของวัสดุโซล่าเซลล์ที่มาทำแผง มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของกำลังไฟฟ้า(วัตต์)  ที่แผงผลิตได้ ขอบของแผงเป็นโลหะหรืออลูมิเนียมหุ้มไว้อย่างแข็งแรงและกันน้ำเข้า  และมีไว้สำหรับยึดกับตัวจับสำหรับติดตั้งบนหลังคาหรือโครงรับแผง

ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้เป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ออกมามากมายหลายยี่ห้อ บางโรงงานผลิตออกมา เป็นสิบยี่ห้อ ร้อยยี่ห้อ (รับจ้าง  OEM  ให้ยี่ห้อต่างๆที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง) และเพื่อให้ลูกค้า สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับบ้านของตัวเอง  จึงมีการติด Electrical Characteristics Solar Module หรือบ้านเราเรียกง่ายๆ ว่า “สเปคของแผงโซล่าเซลล์” แนบมากับตัวแผงโซล่าเซลล์ด้วย จึงทำให้รู้ว่าแผงโซล่าเซลล์แผงนี้จ่ายไฟ ได้กี่วัตต์ ได้กี่แอมป์ ต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่แผง เพื่อจะเลือกได้ถูกเวลานำไปออกแบบและคำนวณใช้งานจริงได้ โดยค่าต่างๆส่วนใหญ่ทุกบริษัทจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

สเปคแผงโซล่าเซลล์

MODEL = รุ่นของแผงโซล่าเซลล์  รุ่นนี้คือ รุ่น SRM130P

Peak Power =  ค่าวัตต์สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงตัวนี้คือ 130 W

MAXIMUM POWER VOLTAGE =  ค่าแรงดันที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power voltage, Vmpp)มีหน่วยเป็น V คือค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 17.96 V

MAXIMUM POWER CURRENT = ค่ากระแสที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power current, Impp)มีหน่วยเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 7.24 A

OPEN CIRCUIT VOLTAGE =  ค่าแรงดันเปิดวงจร (Open circuit voltage, Voc)มีหน่วยเป็น V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัดโดยไม่ได้ต่อภาระระหว่างขั้วบวกและลบ แผงนี้มีค่า 21.60 V

SHORT CIRCUIT CURRENT = ค่ากระแสลัดวงจร (Short circuit current, Isc)มีหน่วนเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัด
โดยการลัดวงจรขั้วบวกและลบเข้าหากัน  แผงนี้เท่ากับ 7.83 A

MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE =  ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้ (หมายถึงต่อพ่วงกันได้หลายๆ แผง) แผงนี้เท่ากับ DC 1000 V

At STC = ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition, STC) ที่พลังงานแสงที่ตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ที่อุณหภูมิ 25°C

Product By = แผงโซล่าเซลล์นี้ยี่ห้อ NS ผลิตโดย บ.Northerm sunshine จำกัด

ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าแผงนี้จ่ายไฟได้กี่วัตต์ กี่แอมป์ เรายังต่อพ่วงแผงนี้ แบบอนุกรมได้ สูงสุดถึง 55 แผง คิดจาก MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE =1000 v DC /Maximum power voltage  17.96 = 55.68 หรือประมาณ 55 แผง  เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบโซล่าเซลล์ที่เราจะติดตั้งใช้งานต่อไป

About

You may also like...

One thought on “สเปคแผงโซล่าเซลล์บอกอะไรบ้าง มาดูกัน Electrical Characteristics Solar Module

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.