สเปคแผงโซล่าเซลล์บอกอะไรบ้าง มาดูกัน Electrical Characteristics Solar Module

แผงโซล่าเซลล์ที่เราคุ้นหูกันดี หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Photovoltaics module(PV module) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Solar module มีลักษณะด้านหน้าเป็นแผ่นใส ด้านในเป็นเซลล์โซล่าเซลล์หลายเซลล์ต่อเรียงกัน อาจจะมีสีที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของวัสดุโซล่าเซลล์ที่มาทำแผง มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของกำลังไฟฟ้า(วัตต์)  ที่แผงผลิตได้ ขอบของแผงเป็นโลหะหรืออลูมิเนียมหุ้มไว้อย่างแข็งแรงและกันน้ำเข้า  และมีไว้สำหรับยึดกับตัวจับสำหรับติดตั้งบนหลังคาหรือโครงรับแผง

ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้เป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ออกมามากมายหลายยี่ห้อ บางโรงงานผลิตออกมา เป็นสิบยี่ห้อ ร้อยยี่ห้อ (รับจ้าง  OEM  ให้ยี่ห้อต่างๆที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง) และเพื่อให้ลูกค้า สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับบ้านของตัวเอง  จึงมีการติด Electrical Characteristics Solar Module หรือบ้านเราเรียกง่ายๆ ว่า “สเปคของแผงโซล่าเซลล์” แนบมากับตัวแผงโซล่าเซลล์ด้วย จึงทำให้รู้ว่าแผงโซล่าเซลล์แผงนี้จ่ายไฟ ได้กี่วัตต์ ได้กี่แอมป์ ต่อพ่วงกันได้สูงสุดกี่แผง เพื่อจะเลือกได้ถูกเวลานำไปออกแบบและคำนวณใช้งานจริงได้ โดยค่าต่างๆส่วนใหญ่ทุกบริษัทจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

สเปคแผงโซล่าเซลล์

MODEL = รุ่นของแผงโซล่าเซลล์  รุ่นนี้คือ รุ่น SRM130P

Peak Power =  ค่าวัตต์สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงตัวนี้คือ 130 W

MAXIMUM POWER VOLTAGE =  ค่าแรงดันที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power voltage, Vmpp)มีหน่วยเป็น V คือค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 17.96 V

MAXIMUM POWER CURRENT = ค่ากระแสที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power current, Impp)มีหน่วยเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 7.24 A

OPEN CIRCUIT VOLTAGE =  ค่าแรงดันเปิดวงจร (Open circuit voltage, Voc)มีหน่วยเป็น V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัดโดยไม่ได้ต่อภาระระหว่างขั้วบวกและลบ แผงนี้มีค่า 21.60 V

SHORT CIRCUIT CURRENT = ค่ากระแสลัดวงจร (Short circuit current, Isc)มีหน่วนเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัด
โดยการลัดวงจรขั้วบวกและลบเข้าหากัน  แผงนี้เท่ากับ 7.83 A

MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE =  ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้ (หมายถึงต่อพ่วงกันได้หลายๆ แผง) แผงนี้เท่ากับ DC 1000 V

At STC = ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition, STC) ที่พลังงานแสงที่ตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ที่อุณหภูมิ 25°C

Product By = แผงโซล่าเซลล์นี้ยี่ห้อ NS ผลิตโดย บ.Northerm sunshine จำกัด

ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าแผงนี้จ่ายไฟได้กี่วัตต์ กี่แอมป์ เรายังต่อพ่วงแผงนี้ แบบอนุกรมได้ สูงสุดถึง 55 แผง คิดจาก MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE =1000 v DC /Maximum power voltage  17.96 = 55.68 หรือประมาณ 55 แผง  เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบโซล่าเซลล์ที่เราจะติดตั้งใช้งานต่อไป

About

You may also like...

One thought on “สเปคแผงโซล่าเซลล์บอกอะไรบ้าง มาดูกัน Electrical Characteristics Solar Module

  1. Author
  2. Arnon Jailangka

    November 7, 2020 at 6:27am

    ขอบคุณมากเลยครับ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีเลย เป็นประโยชน์มากเลยครับ

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.