ใครที่อยากประหยัดค่าไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On Grid)   สำหรับใครอยากรู้จักระบบนี้ สามารถกดลิ้งค์เข้าไปอ่านได้ในบทความนี้ เชื่อมสายส่งของการไฟฟ้าด้วย ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ON GRID ส่วนวิธีการการคำนวณหาขนาดการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านพักอาศัยของเราอย่างง่ายๆ หลังจากที่เราทราบแล้วว่าพื้นที่หลังคาของบ้านเราเพียงพอหรือไม่  โครงสร้างแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักแผงโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ หากเรามีการใช้ไฟที่คงที่ทั้งวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น เราสามารถใช้วิธีง่ายๆด้วยการ เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องใช้เป็นประจำวันทุกๆ วัน และดูที่กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์มิเตอร์…

ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ของจีนเพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 กลายเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดจากกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย National…