กระทรวงพลังงานประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปได้ในสิ้นปี 2561 นี้

ภายในงาน Asian Sustainable Energy Week 2018 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยว่า ภายในปี 2561 กระทรวงจะกำหนดรายละเอียดการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์ รูฟท็อป) ที่อาจจะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบใหม่ หรืออาจจะมีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่ ต้องติดตามรายละเอียดอีกครั้ง โดยจะศึกษาแนวทางการกำหนดจำนวนไฟฟ้าฟ้าที่รับซื้อว่าจะรับซื้อกี่เมกะวัตต์ ราคารับซื้อ กลุ่มที่จะเปิดให้ลงทุน และอาจจะเกี่ยวข้องไปถึงระบบสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดอีกด้วย แต่ราคารับซื้อจะไม่เกินกว่า 2.44 บาทต่อหน่วย

ขณะเดียวกันกระทรวงจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน เนื่องจากมองว่าอนาคตมองว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะมากกว่า 30% ดังนั้นจะเร่งสรุปในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(เออีดีพี) ภายใต้พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี) ให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้

นายศิริกล่าวว่า ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทุกประเทศในอาเซียน โดยหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 37% ภายในปี 2583 ซึ่งวาระการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การจะเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานเราจำเป็นต้องทำ ดังนี้

1.สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัยและราคาไม่แพงและเชื่อถือได้

2.เพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในพลังงานโลกอย่างมาก

3.เพิ่มอัตราการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า

4.กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาด

อย่างไรก็ตามในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า พลังงานทดแทนของไทยจะมีสัดส่วนมากเกินกว่า 30% จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด แต่ราคาค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นพลังงานหลักของประเทศไม่ได้ ซึ่งค่าไฟฟ้าในปัจจุบันของไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเปลียนแปลงไปตาม คนไทยต้องช่วยกันศึกษาและตื่นตัวเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ด้านบริษัทเอกชนด้านพลังงาน ก็มีการคาดการ โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการกำลังรอความชัดเจนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร มีความพร้อมด้านต้นทุนราคาขาย และมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย ดังนั้นจึงอยากให้รัฐมีความชัดเจนถึงความคืบหน้าของนโยบายการรับซื้อ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดการขายไฟฟ้าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ (บีทูบี) ได้ในอนาคต

ด้าน นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยว่า สมาคมรถยนต์ไฟฟ้าคาดปีนี้ค่ายรถยนต์ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า 4-5 ราย แนะนำรายจ่ายซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดากระตุ้นยอดขาย คาดอีก 5 ปี ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายให้รถไฟฟ้ามีความนิยมใช้งานมากขึ้น

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.