กระทรวงพลังงานประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปได้ในสิ้นปี 2561 นี้

ภายในงาน Asian Sustainable Energy Week 2018 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยว่า ภายในปี 2561 กระทรวงจะกำหนดรายละเอียดการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์ รูฟท็อป) ที่อาจจะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบใหม่ หรืออาจจะมีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่ ต้องติดตามรายละเอียดอีกครั้ง โดยจะศึกษาแนวทางการกำหนดจำนวนไฟฟ้าฟ้าที่รับซื้อว่าจะรับซื้อกี่เมกะวัตต์ ราคารับซื้อ กลุ่มที่จะเปิดให้ลงทุน และอาจจะเกี่ยวข้องไปถึงระบบสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดอีกด้วย แต่ราคารับซื้อจะไม่เกินกว่า 2.44 บาทต่อหน่วย

ขณะเดียวกันกระทรวงจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน เนื่องจากมองว่าอนาคตมองว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะมากกว่า 30% ดังนั้นจะเร่งสรุปในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(เออีดีพี) ภายใต้พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี) ให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้

นายศิริกล่าวว่า ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทุกประเทศในอาเซียน โดยหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 37% ภายในปี 2583 ซึ่งวาระการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การจะเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานเราจำเป็นต้องทำ ดังนี้

1.สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัยและราคาไม่แพงและเชื่อถือได้

2.เพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในพลังงานโลกอย่างมาก

3.เพิ่มอัตราการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า

4.กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาด

อย่างไรก็ตามในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า พลังงานทดแทนของไทยจะมีสัดส่วนมากเกินกว่า 30% จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด แต่ราคาค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นพลังงานหลักของประเทศไม่ได้ ซึ่งค่าไฟฟ้าในปัจจุบันของไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเปลียนแปลงไปตาม คนไทยต้องช่วยกันศึกษาและตื่นตัวเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ด้านบริษัทเอกชนด้านพลังงาน ก็มีการคาดการ โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการกำลังรอความชัดเจนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร มีความพร้อมด้านต้นทุนราคาขาย และมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย ดังนั้นจึงอยากให้รัฐมีความชัดเจนถึงความคืบหน้าของนโยบายการรับซื้อ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดการขายไฟฟ้าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ (บีทูบี) ได้ในอนาคต

ด้าน นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยว่า สมาคมรถยนต์ไฟฟ้าคาดปีนี้ค่ายรถยนต์ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า 4-5 ราย แนะนำรายจ่ายซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดากระตุ้นยอดขาย คาดอีก 5 ปี ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายให้รถไฟฟ้ามีความนิยมใช้งานมากขึ้น

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required