สภาอุตสาหกรรม หนุนรัฐรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ กระทรวงพลังงาน โดยประเด็นชี้แจงจากรัฐมนตรีฯ มีดังนี้

1. กระทรวงพลังงาน ยืนยันสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น Priority แรกๆ แต่จะเปลี่ยนการสนับสนุนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ราคาขายต่ำกว่า หรือ เท่ากับ Grid Parity และต้องเป็นประเภท Firm โดยจะรับซื้อไม่จำกัด เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวนี้จะไม่รวมถึงโรงไฟฟ้าจากขยะ

2. สำหรับราคาที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้ 2.44 บาทต่อหน่วย เป็นราคาเฉลี่ยจากการประมูล SPP Hybrid ในครั้งล่าสุด

3. กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้าแล้ว กระทรวงพลังงานจะไม่มีการยกเลิกสัญญา แต่จะไม่มีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มตามรูปแบบเดิมแล้ว

4. ในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงพลังงานจะเข้าไปตรวจสอบปัญหาเป็นรายๆ ไป ซึ่งหากพบปัญหาจะช่วยหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

5. กระทรวงพลังงานจะสนับสนุน Floating solar ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตไฟฟ้า โดยยินดีทำงานร่วมกับสมาชิก ส.อ.ท. ที่มีเทคโนโลยีด้านนี้

6. ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ แต่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่ง ส.อ.ท. สามารถช่วยเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมได้

7. ขอให้ ส.อ.ท. ช่วยสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ (ใช้พลังงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่) เช่น Energy storage , แบตเตอรี่ Li-ion หรือ Inverter ที่จะเป็นพื้นฐานการผลิตรถไฟฟ้า การส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศ การใช้ Local Content (ชิ้นส่วน/อุปกรณ์/เครื่องจักร) ที่ผลิตในไทย รวมทั้งสนับสนุนโครงการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยหากมีประเด็นที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสนับสนุน สามารถรวบรวมนำเสนอได้

8. ขอให้ ส.อ.ท. ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด

ทั้งนี้ ประธาน ส.อ.ท. เน้นย้ำขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เวลาแก่ผู้ประกอบการได้ปรับตัว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยที่จะกระทรวงพลังงานจะรักษาต้นทุนไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อประชาชน และการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่

“รัฐน่าจะประกาศราคากลางออกมาให้เกิดความชัดเจน เพราะต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าชีวมวลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน นักลงทุนจะตัดสินใจได้ว่าพร้อมลงทุนหรือไม่” นายสุพันธุ์ กล่าว

นอกจากนี้ทาง ส.อ.ท. อยากให้ทางกระทรวงพลังงานดูแลการรับซื้อหรือพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทุกครั้ง จะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้ผู้พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกัน

ที่สำคัญ ทาง ส.อ.ท. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางที่จะรับซื้อพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากราคาไฟฟ้าที่ขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า มีตั้งแต่ 2.5- 5 บาทต่อหน่วย การกำหนดราคาที่จะไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งทาง ส.อ.ท. คงจะต้องติดตามต่อว่าฝ่ายปฏิบัติการจะนำนโยบายที่รับซื้อพลังงานหมุนเวียนไม่จำกัดโดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า จะมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ โดยไม่อยากให้นโยบายดีๆไม่ถูกนำมาปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โครงการโซล่าร์เสรี ที่มีการประกาศมานานกว่า 1 ปี แต่จนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่นำมาสู่การปฎิบัติ

อ้างอิง bangkokbiznews.com

About

You may also like...

One thought on “สภาอุตสาหกรรม หนุนรัฐรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.