การเลือกประเภทของปั้มน้ำ ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ Water Pump Solarcell

ปั้มน้ำ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักจะเจอประจำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ชนิดหนึ่งก็คือ ปั้มน้ำ (Water Pump Solarcell) ในปัจจุบันมีหลายขนาดและหลายชนิดให้เลือกซื้อหาเลือกหา มาใช้ให้เมาะสมกันภายในบ้านเรือนของเรา ผมจะมาพูดถึงชนิดปั้มน้ำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำสำหรับโซล่าเซลล์มีแบบไหนบ้าง

เราต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ ในการเลือกปั้มน้ำ
1.ประเภทของแหล่งน้ำ เช่น น้ำผิวดิน , น้ำจากบาดาลน้ำตื้น, บาดาลน้ำลึก , หรือสูบจากถังเก็บน้ำ คือตัวกำหนดที่จะเลือกประเภทของปั้มน้ำมาใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้นเอง
2.คำนวณระยะทางจากแหล่งน้ำ ไปถึงจุดกักเก็บน้ำ คือต้องดูสเปคของปั้มแต่ละตัวว่ามี ความสามารถดูดลึกเท่าไหร่ ส่งสูงเท่าไหร่ เช่นสเปคบอกว่า ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 20 เมตร ถังเก็บน้ำเราสูง 8 เมตร แต่ระยะทางราบอีก 100 เมตร ก็เท่ากับ 100/10 =10+8 = 18 เมตร แสดงว่าปั้มตัวนี้ใช้งานได้ (ระยะทางราบ 10 เมตร เท่ากับสูงในแนวตั้ง 1 เมตร)
3.คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องการใช้งาน ในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวัน ตัวนี้ก็ต้องดูสเปคของปั้มน้ำ ว่า 1 ชั่วโมง ได้น้ำกี่ลูกบาร์คเมตร หรือที่เรียกว่าคิว เช่นเราต้องการใช้น้ำ ชั่วโมงละ 2 คิว เราต้องหาปั้มน้ำที่สเปคสูบน้ำมากว่า 2 คิวต่อชั่วโมง แต่ทั้งนี้ต้องดูความสูงที่ส่งไปประกอบด้วย เพราะมันแปรผันกัน ยื่งส่งสูงยิ่งได้ปริมาณลดลง

การคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าของปั้มน้ำ

เอากระแสไฟฟ้า(แอมป์ A) ของปั้มน้ำในขณะที่ทำงานแล้วคูณด้วยแรงดันไฟฟ้า (V) คูณด้วยชั่วโมงในการทำงาน (HR) แล้วหารด้วย 1,000 จะได้จำนวนต่อหน่วยที่ใช้แล้วคูณด้วยค่าไฟฟ้า
เช่น มอเตอร์ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กินกระแสอยู่ 12A x 220V = 2,640 วัตต์ เอา 2,640 วัตต์ x 8 ชั่วโมง = 21,120 วัตต์ หารด้วย 1,000 = 21 หน่วย คูณ ค่าไฟฟ้า เช่น หน่วยละ 5 บาท ก็จะได้ค่าไฟฟ้าแต่ละวัน = 105 บาท ด้วย 30 วัน เฉลี่ยจะเสียค่าไฟเดือนละ ประมาณ 3,150 บาท

ตารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 380V 3P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 480-720 VDC

ตารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 220V 3P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 240-450 VDC

ารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 220V 1P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 480-720 VDC

การเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะกับปั้มน้ำ Inverter for Water Pump

ตารางการเปรียบเทียบค่ากระแสของมอเตอร์ (ปั้มบาดาล)

จะเห็นได้ว่าหากเราได้จำนวนน้ำที่เราต้องการใช้ในแต่ละวัน และประเภทแหล่งน้ำที่เราจะสูบแล้ว ก็จะได้ขนาดมอเตอร์ปั้มน้ำ และอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการใช้งานแล้ว โดยอาศัยตารางต่างๆ ข้างต้น

About

You may also like...

One thought on “การเลือกประเภทของปั้มน้ำ ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ Water Pump Solarcell

 1. Tan Beng Kiat

  October 28, 2019 at 6:17am

  Dear Sir ,I would like to know more about the solar cell water pump for my fish pond . Currently I using this 2 pump

  1 sonic SP612 Water pump AC220V 50Hz 210W
  1 Sonic SP620 Water pump AC220V 50Hz 400W

  Kindly quote us the price .

  Rdgs,
  B.K.Tan

  Permalink  ⋅ Reply
  • Author

   admin

   January 22, 2021 at 1:36am

   You need about 8 x 300W solar panels and a 1000W inverter to drive two water pumps.
   Regarding the price, I’m not sure. In your country.

   Best regards,
   Admin

   Permalink  ⋅ Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required