มาแล้วสมัครด่วน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 โดย พพ. สนับสนุนการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พาราโบล่าโดม” สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับแบบมาตรฐานของ พพ. แบ่งเป็น 3 ขนาด โดยเป็นการสนับสนุนเงินบางส่วน ดังนี้

พาราโบล่าโดม
  1. พพ. 1 ขนาดเล็ก กว้าง 6.0 x ยาว 8.2 ม. (สนับสนุน 119,556.00 บาท)
  2. พพ. 2 ขนาดกลาง กว้าง 8.0 x ยาว 12.4 ม. (สนับสนุน 241,056.00 บาท)
  3. พพ. 3 ขนาดใหญ่ กว้าง 8.0 x ยาว 20.8 ม. (สนับสนุน 404,352.00 บาท)
    ซึ่งในปีนี้ พพ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึง 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และ สมัครผ่านระบบออนไลน์
    ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.solardryerdede.com
พาราโบล่าโดม

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการที่ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีก่อนหน้านี้ โดยทางโครงการจะจัดสัมมนาแนะนำโครงการจำนวน 2 ครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-223-0021-9 ต่อ 1481 หรือ 1482
หรือเบอร์ 09-8747-7702 และเบอร์ 06-2154-5450
ในวันและเวลาราชการ

About

You may also like...

One thought on “มาแล้วสมัครด่วน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

Your email will not be published. Name and Email fields are required