มาแล้วสมัครด่วน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 โดย พพ. สนับสนุนการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พาราโบล่าโดม” สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับแบบมาตรฐานของ พพ. แบ่งเป็น 3 ขนาด โดยเป็นการสนับสนุนเงินบางส่วน ดังนี้

พาราโบล่าโดม
 1. พพ. 1 ขนาดเล็ก กว้าง 6.0 x ยาว 8.2 ม. (สนับสนุน 119,556.00 บาท)
 2. พพ. 2 ขนาดกลาง กว้าง 8.0 x ยาว 12.4 ม. (สนับสนุน 241,056.00 บาท)
 3. พพ. 3 ขนาดใหญ่ กว้าง 8.0 x ยาว 20.8 ม. (สนับสนุน 404,352.00 บาท)
  ซึ่งในปีนี้ พพ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึง 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และ สมัครผ่านระบบออนไลน์
  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.solardryerdede.com
พาราโบล่าโดม

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการที่ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีก่อนหน้านี้ โดยทางโครงการจะจัดสัมมนาแนะนำโครงการจำนวน 2 ครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-223-0021-9 ต่อ 1481 หรือ 1482
หรือเบอร์ 09-8747-7702 และเบอร์ 06-2154-5450
ในวันและเวลาราชการ

About

You may also like...

One thought on “มาแล้วสมัครด่วน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

 1. ฝาก 10 บาท

  February 6, 2021 at 3:50am

  There’s definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you’ve made.

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.