แหล่งข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เรียกประชุม กบง.นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา แบบเสรี หรือ (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) เป็นการเฉพาะ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ไม่ได้มีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน เหมือนการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงพลังงานจะต้องนำเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี จากมติของ กบง. เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์…

สถานีผลิตไฟฟ้าลอยน้ำจากแผงโซลาเซลล์ในประเทศจีนเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 40 เมกะวัตต์ สามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้กับเมืองเล็กๆใช้ได้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศจีนเริ่มต้นเปิดสวิตซ์โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำในหวยหนาน ของมณฑลอานฮุย ของจีน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 40 เมกะวัตต์ เพียงพอสำหรับส่งเป็นกระแสไฟฟ้าไปยังเมืองเล็กๆใช้ได้ โดยหวังว่าจะให้โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จแทนการทำถ่านหิน ทั้งนี้ประเทศจีนเมื่อนานมาแล้วจะมีชื่อเสียงในด้านมลพิษหมอกควัน และการทำอุตสาหกรรมถ่านหิน แต่ปัจจุบันจีนหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานธรรมชาติอย่าง พลังงานลม, พลังงานน้ำ, และพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์มากกว่าประเทศต่างๆทั่วโลก สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งนี้ใหญ่กว่าที่เคยมีในประเทศอังกฤษที่กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 6.3 เมกะวัตต์เท่านั้น แม้แต่ญี่ปุ่นเองที่ประกาศว่าภายในปีหน้า (61) จะผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกันยังตามหลัง เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าของญี่ปุ่นจะอยู่ที่…

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยัน กฟผ. ไม่ได้เสนอการเก็บค่าไฟฟ้าสำรองต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามที่มีประเด็นข่าวว่า กฟผ. ได้เสนอเรื่องให้ กกพ. จัดเก็บค่าระบบสำรองไฟฟ้า (Backup Rate) ที่ 100 – 200 บาท/เดือน สำหรับผู้ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง แต่ยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. ขอชี้แจงว่า…

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด  Perovskite  โดยมีแนวคิดว่าจะจะสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและถูกกว่าทั่วไปและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ถึงแม้ว่าเคยสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพมากกว่า  22% จากปกติ  แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  เนื่องจากราคาแพง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของ EPFL ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์  perovskite ที่มีราคาไม่แพงและมีเสถียรภาพสูงขึ้น โดยใช้เวลามานานกว่าหนึ่งปีทดสอบ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ (11.2%) สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้  ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature Communications Credit: MK Nazeeruddin/EPFL ห้องปฏิบัติการของ Mohammad…

ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ของจีนเพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 กลายเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดจากกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย National…