แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เราคงรู้จักเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากการติดตั้งโซล่าเซลล์กันเป็นอย่างดี ส่วนประกอบหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือ แผงโซล่าเซลล์ นั้นประกอบไปด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)  หลายๆชิ้น ที่นำมาต่อวงจรรวมกันเป็นแผงรับแสงจากดวงอาทิตย์ สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้าชนิดกระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) ที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใด…

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด  Perovskite  โดยมีแนวคิดว่าจะจะสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและถูกกว่าทั่วไปและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ถึงแม้ว่าเคยสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพมากกว่า  22% จากปกติ  แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  เนื่องจากราคาแพง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของ EPFL ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์  perovskite ที่มีราคาไม่แพงและมีเสถียรภาพสูงขึ้น โดยใช้เวลามานานกว่าหนึ่งปีทดสอบ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ (11.2%) สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้  ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature Communications Credit: MK Nazeeruddin/EPFL ห้องปฏิบัติการของ Mohammad…