การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด  Perovskite  โดยมีแนวคิดว่าจะจะสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและถูกกว่าทั่วไปและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ถึงแม้ว่าเคยสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพมากกว่า  22% จากปกติ  แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  เนื่องจากราคาแพง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของ EPFL ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์  perovskite ที่มีราคาไม่แพงและมีเสถียรภาพสูงขึ้น โดยใช้เวลามานานกว่าหนึ่งปีทดสอบ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ (11.2%) สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้  ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature Communications Credit: MK Nazeeruddin/EPFL ห้องปฏิบัติการของ Mohammad…