อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร? อินเวอร์เตอร์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกครั้ง อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC ที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ หรือที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC อินเวอร์เตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โน๊ตบุคไปจนถึงไมโครเวฟ เมื่อหาซื้ออินเวอร์เตอร์ในระบบออฟกริด (Off Grid) คุณจะพบว่ามีสองประเภท: Pure Sine Wave Inverter และ Modified Sine…