นักวิทยาศาสตร์ของ EPFL สร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ perovskite ที่มีความเสถียรสูง

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด  Perovskite  โดยมีแนวคิดว่าจะจะสร้างเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและถูกกว่าทั่วไปและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ถึงแม้ว่าเคยสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพมากกว่า  22% จากปกติ  แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  เนื่องจากราคาแพง

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของ EPFL ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์  perovskite ที่มีราคาไม่แพงและมีเสถียรภาพสูงขึ้น โดยใช้เวลามานานกว่าหนึ่งปีทดสอบ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ (11.2%) สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้  ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature Communications

Credit: MK Nazeeruddin/EPFL

ห้องปฏิบัติการของ Mohammad Khaja Nazeeruddin ที่ EPFL ร่วมกับ Michael Grätzel  และ บริษัท Solaronix ได้ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Perovskite 2D / 3D ซึ่งเป็นการรวมเสถียรภาพของ perovskites 2D ด้วยรูปแบบ 3 มิติซึ่งช่วยดูดซับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งสเปกตรัมและส่งกระแสไฟฟ้าได้ดี  ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับขนาดให้เป็นระดับเชิงพาณิชย์ ประสิทธิภาพการทำงานของ perovskite 2D / 3D มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 12.9%  (สถาปัตยกรรมคาร์บอน)  และ 14.6% (เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mesoporous มาตรฐาน)

นักวิทยาศาสตร์สร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10×10 ซม.  โดยใช้สามารถสร้างโดยใช้โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถโซล่าเซลล์ทั่วไปได้ทั้งหมด  เซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น 11.2%  นานกว่า 10,000 ชั่วโมง  การค้นพบนี้สามารถแก้ปัญหาเสถียรภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของ perovskite และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.