เสริมระบบ “กริดกู” กับระบบสูบน้ำเดิม Solar Pump Inverter with Grid GU Wiring Diagram

ระบบ “กริดกู” คือระบบการเลือกใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง โดย เพาเวอร์ไดโอด (Power Diode) ซึ่งแหล่งไหนมีแรงดันมากกว่าก็จะถูกนำไปใช้

Grid Gu Wiring Diagram by NoVem

การเสริมระบบ “กริดกู” เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันโดย ใช้แสงอาทิตย์ และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ จึงเป็นการทดแทนพลังงานอย่างคุ้มค่า และไม่มีการย้อนไฟฟ้าไปยังมิเตอร์การไฟฟ้า กล่าวคือแรงดันไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ จะถูกนำมาใช้กับระบบปั้มน้ำภายในตู้คอนโทรลของอินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ ซึ่งต้องใช้อินเวอร์เตอร์ขับปั้มน้ำในระบบ แทนตู้คอนโทรลเดิมที่มีแม็กเนติคและรีเลย์เป็นตัวสั่งให้ปั้มทำงาน สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า

ระบบประปาหมู่บ้านนอกเขตการประปา เสริมด้วยระบบกริดกู

การออกแบบระบบกริดกู จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลระบบสูบน้ำเดิม เช่น ปั้มน้ำกี่แรงม้า กี่เฟส กินกระแสเท่าไหร่ เพื่อที่จะหาขนาดอินเวอร์เตอร์ให้พอดีกับปั้มน้ำเดิม และสามารถหาขนาดและจำนวนแผงโซล่าเซลล์ ตัวอย่างเช่น ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 1 HP 1 P ปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 HP 3 P เราก็จะเลือกอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะกับปั้มน้ำเดิม

ตู้คอนโทรลระบบ แม็กเนติคและรีเลย์ ถูกแทนที่ด้วยอินเวอร์เตอร์ ที่สตาร์ดด้วยระบบ Soft Starter ซอฟสตาร์ท
Grid Gu 220V Wiring Diagram
การต่อกริดกู 220V ไปใช้งาน Grid Gu 220V Wiring Diagram
Grid Gu 380V Wiring Diagram
การต่อกริดกู 380V ไปใช้งาน Grid Gu 380V Wiring Diagram

จากวงจรกริดกูทั้งสอง ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ต่อกับ inverter ขับมอเตอร์ เช่น Novem หากต้องการไฟฟ้า DC ไปใช้ขับโหลดที่ใช้ไฟฟ้า DC เราต้องทำให้ ที่เรียบขึ้น ก็ให้หา คาปาซิเตอร์ 1000UF 450V 2 ตัวมาต่อขนานที่ Output ก่อนนำไปใช้งาน

About

You may also like...

One thought on “เสริมระบบ “กริดกู” กับระบบสูบน้ำเดิม Solar Pump Inverter with Grid GU Wiring Diagram

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.